Palvelut

Taideteokset tilauksesta

Taideteoksia voidaan toteuttaa toiveiden mukaisesti niin teoksen koon, valettavien eliölajien kuin taideteoksen taustan värien/materiaalien ja kuvioinnin mukaan. Taiteilija voi käydä kohteessa kuvaamassa ja ottamassa mitat paikasta, johon työ toivotaan asetettavaksi tai kuvat sijoituskohteesta ja toiveesta teoksen koosta voidaan lähettää taiteilijalle sähköpostitse.

Aiempia tilaustöitä:

Haavanlehti

Tina/lyijy-valos, lastulevy (2013). Haavan lehdet (Populus tremula). 
Yksityisomistus. Tilaaja oli käynyt Valuvikoja-näyttelyissä ja oli tutustunut Valuvikoja-teoksiin aiemmin. Nyt toiveena oli saada melko suurikokoinen teos tietylle seinälle. Lehtien määrä oli myös tärkeä, samoin teoksen väri.
 

Hauki

Tina/lyijy-valos, lastulevy (2017). Hauki (Esox lucius). 
Yksityisomistus. Tilaaja oli käynyt Valuvikoja-näyttelyissä eri paikkakunnilla. Tilaaja halusi nimenomaan Valuvikoja-teoksenTilaajalla oli paikka mietitty tarkkaan ja toiveena oli saada suuri haukiteos.
 

Isosurviainen 

Tina/lyijy-valos, PC-pleksi, koivuvaneri, järviruoko (2013). Isosurviainen (Ephemera vulgata) järviruovikossa (Helsingin yliopiston biologiset asemat. Jyväskylän yliopisto/ Konneveden tutkimusasema) . Tilaajan toiveena veden varrella/vedessä elävä eliö sekä vesiekosysteemiä kuvaava teoksen tausta Konneveden tutkimusasemaan sopien.

Kultalevä

Tilaustyö: tina/lyijy-valos, ruosteinen rauta, koivuvaneri (2011). Kultalevä (Crysospherella longispina) vanhaan kaivon betoniraudoituskehikkoon asemoituna (yksityisomistus). Tilaaja toivoi erikoisen kehyksen ja ruosteen väriksi.

Taidenäyttelyt

Valuvikoja-taidenäyttelyn voi tilata eri kohteisiin ajankohdan, keston, teosten määrän ja tarpeen mukaan. Taitelijan voi pyytää pitämään näyttelykierroksia ja kertomaan töiden taustoista.

Näyttely voi olla myös toiminnallinen, jolloin se voi sisältää mm. mikroskopointia ja/tai pienen ”matkamuisto”- teoksen tekemisen.

Taidenäyttely voi olla myös ohjattu tieteen ja taiteen integraatioon perehdyttävä luento, jolloin taiteilija luennoi taideteoksista sisällyttäen luonnontieteellisen näkemyksen näyttelykierrokseen.

Kierroksella perehdytään teoksissa olevien eliöiden käsittämättömän omintakeiseen elämään – evoluutioon, elinympäristöön ja etologiaan.